Elmeko Ltd Maskavas 144, Riga, LV-1003
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740434. Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone.